Projecte educatiu

Musical Training és un projecte pedagògic per a l'aprenentatge de la música que proposa un acostament totalment diferent al món musical ja que enfoca l'aprenentatge des de l'experiència individual activa i des de la interacció social amb el grup.

El nostre objectiu és que els alumnes aprenguin música des de les edats més primerenques. Els diferents programes estan adaptats a les característiques i necessitats de cada grup d'edat, però amb una metodologia comuna:

• L'aprenentatge vivencial
Creiem que l'aprenentatge de la música s'ha d'adquirir de manera vivencial. En els primers anys a través del moviment corporal, després amb la pràctica musical en grup.

Recollint les idees pedagògiques que posen com a base del coneixement l'experiència personal, creiem que primer cal viure, sentir, interactuar amb el que volem aprendre, per després poder reformular les experiències viscudes en conceptes teòrics o abstractes.

Aquesta és la millor manera per incorporar a partir de l'experiència els principis bàsics de l'aprenentatge musical: el cant, el ritme, el desenvolupament auditiu, el desenvolupament lecto-escriptor i l'escolta activa.

• La pedagogia de grup
La nostra metodologia es basa en la pedagogia de grup, un mètode ja consolidat, per a l'ensenyament - aprenentatge de l'instrument en classes de grup reduït.

La base d'aquesta metodologia és la creença que els nens i nenes poden aprendre uns d'altres tant com del professor. A les classes el professor utilitza la mayéutica, una tècnica socràtica en la qual el mestre extreu del deixeble els coneixements per mitjà de preguntes que ho inciten a la reflexió.

• La pràctica musical en grup
La música és, d'altra banda, un art eminentment social. No concebem l'aprenentatge musical separat de l'experiència de fer música amb els altres.

Per això el grup ha de ser un espai on establir uns objectius comuns, on poder compartir les aportacions pròpies i on respectar i valorar les aportacions dels altres. Un lloc per experimentar amb els recursos musicals per explorar la pròpia creativitat, on desenvolupar la comunicació personal a través de la música tant en petit com en gran grup i/o davant un públic.

Tot amb un objectiu: fomentar el creixement i la motivació personal, desenvolupar l'autonomia i la seguretat en un mateix.