Política de Privacitat de Musical training


Modificacions en la Política de Privacitat de Musical training 
Qui és el responsable del tractament de les teves dades? 
Identitat: MUSICAL TRAINING GESTIÓ DE SERVEIS, SL - CIF: B66847187
Adreça postal: C / NICARAGUA 23-25 5º2º 08029-BARCELONA Telèfon: 657368394
Correu electrònic: INFOMUSICALTRAINING@GMAIL.COM
Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? 
A MUSICAL TRAINING GESTIÓ DE SERVEIS, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió de  clients i enviament de comunicacions informatives i/o comercials sobre els nostres productes i/o serveis. 
Per quant de temps conservarem les teves dades? 
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades? 
Li indiquem la base legal per al tractament de les teves dades: 
 •  Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats i relació del amb les activitats de l’empresa.
 • Interès legítim del responsable: Gestió d’enviaments de comunicacions electròniques informatives i / o comercials
 • A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
  No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
 • ¿Transferències de dades a tercers països?
  No estan previstes transferències de dades a tercers països. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les teves dades? 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MUSICAL TRAINING SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les mantindrem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les teves dades. En aquest cas, MUSICAL TRAINING GESTIÓ DE SERVEIS, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament 
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es. 
Com hem obtingut les teves dades? 
Les dades personals que tractem a MUSICAL TRAINING GESTIÓ DE SERVEIS, SL procedeixen del propi interessat Les categories de dades que es tracten són: 

 •  Dades identificatives
   Adreces postals i electròniques
   Informació comercial
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).