Música menuda de 3 a 7 anysMúsica menuda és un projecte per a l'educació musical dels més petits amb dos programes diferenciats: de 0 a 3 anys i de 3 a 7 anys.


Música menuda de 3 a 7 anys
Inspirada en la Rítmica Dalcroze, aquesta activitat es centra en l'experimentació musical a través del moviment corporal i la vivència personal, de manera que el nen/a relacioni els moviments naturals del cos, els ritmes artístics de la música i la seva capacitat creadora. 


La Rítmica Dalcroze és una metodologia creada per Emile Jacques-Dalcroze a Suïssa a principis del segle XX. Com a professor de Solfeig, es va adonar que els alumnes tenien dificultats per aprendre el llenguatge musical i va començar a investigar en formes alternatives d’ensenyament. Els exercicis que proposa es basen en crear la imatge interior del so, del ritme i de la forma musical a través del moviment corporal amb la finalitat de millorar l’audició.

La Rítmica és un mètode interactiu, les classes són en grup i tots els alumnes parti­cipen activament sigui cantant, sigui tocant, sigui realitzant moviments corporals. El treball en grup permet buscar la capacitat d’adaptació, d’imitació, de recreació i de socialització.


Les activitats varien segons l’aspecte que volem treballar: el tempo, el ritme, la reacció, el fraseig, la creativitat.. Per fer-ho ens valem de:
• El cos
• Les mans o els peus o tots dos alhora 
• Objectes: cercles, pilotes, mocadors...
• La posició del cos
• L’espai


Els beneficis de la Rítmica Dalcroze són globals, no només assenten les bases de la música i de la dansa, sinó que ajuden a la persona en el seu desenvolupament. 

Els principals beneficis són una millora en:
• L’atenció auditiva, corporal i visual
• La memòria.
• La motricitat gruixuda i fina
• La creativitat i la improvisació