Educació Primària i ESO

Les activitats que proposem formen part d'un programa de formació musical complet. Aquestes activitats tenen tres línies de formació:

1 - 
Aprendre a tocar un instrument
2 - Comprendre el llenguatge musical i poder usar-ho
3 - Formar part d'una agrupació amb la veu o l'instrument

Instrument
Itinerari amateur i expert
Edats recomanades: A partir de 7 anys.
Classes d'instrument en grups reduïts. 

La metodologia utilitzada és la pedagogia de grup, una metodologia per a l'aprenentatge de l'instrument en grup que es basa en la creença que els alumnes poden aprendre entre ells tant com del professor.

Els instruments que recomanem són flauta travessera, violí, guitarra /ukelele i piano.

Llenguatge musical 
Itinerari expert
Edats recomanades: A partir de 7 anys.

La música té un llenguatge que tot músic expert o amateur ha de conèixer i dominar en un o un altre grau per poder gaudir de la pràctica musical.Per assentar les bases del coneixement musical hem de començar per incorporar els ritmes, melodies i estructures de la música. D'entre les metodologies que ens apropen a l'estudi de la música hem escollit la Rítmica Dalcroze com a base de la iniciació musical en les edats primerenques, per ser una metodologia que incideix en la formació global de la persona.
El programa d'entrenament auditiu, rítmic i creatiu té com a mitjà el grup per treballar amb una sèrie de patrons i estructures rítmic-melòdiques que representen un entrenament de l'oïda al mateix temps que assenten les bases de la creació musical.

Com que aquest entrenament es fa sempre sobre la base de la interpretació, els nens i nenes perceben aquest aprenentatge com a significatiu lloc que la seva aplicació pràctica és immediata. 

Roda d'Instruments
Edat recomanada: 6 anys.


En els tallers d'instrument explorarem els instruments de vent, corda i piano. Els nens/as es familiaritzen amb els instruments a través d'audicions i classes pràctiques en les quals poden tocar els instruments. 

Banda - Agrupacions d'instrument
Edats recomanades: A partir de 8 anys.

El fet que l'escola compti amb una agrupació pròpia reforça la identitat del centre. Els alumnes a més, se senten motivats a participar amb el grup en diverses activitats que puntualment organitza l'escola.Aquesta activitat està oberta a tots els alumnes, tant si fan l'instrument dins com fora de l'escola.

Batukada
Edats recomanades: A partir de 8 anys (aquesta activitat es pot fer en família).

El grup de batucada és un grup de percussió. El fet que l'escola compti amb una agrupació de percussió pròpia reforça la identitat del centre. Els alumnes a més, se senten motivats a participar amb el grup en diverses activitats que puntualment organitza l'escola.
Teatre musical - Coral - Cor Gospel
Edats recomanades: A partir de 6 anys.

Cantar és una de les maneres més naturals de fer música. A través de la veu es pot expressar la pròpia creativitat en el si d'un grup. També és una de les millors maneres d'interioritzar els ritmes naturals de la música.

Un altre aspecte molt interessant són els vincles entre els membres del grup que contínuament es reforcen per mitjà d'exercicis previs que potencien les relacions interpersonals.


Musicoteràpia
Edats recomanades: A partir de 6 anys.

La música és una eina que ajuda a connectar l'interior amb l'exterior. Ajuda als nens i nenes a expressar-se, relacionar-se i comunicar-se. Desenvolupa l'atenció i la concentració.